δημοκρατία


δημοκρατία
демократия

Ancient Greek-Russian simple. 2014.